سنجش اصالت کالا

به راحتی از اصالت تایر خود اطمینان حاصل فرمایید.

ورود بارکد برای سنجش اصالت و ثبت تایر
ورود به حساب کاربری اگر قبلا تایری ثبت کرده اید از اینجا وارد شوید
راهنما هر بارکد مختص یک تایر و منحصر به فرد می باشد. جهت ثبت تمامی تایرهای پیرلی خود، لطفا بارکد آنها را به صورت جداگانه در پورتال فومن تایر ثبت نمایید.
شکایات و پیشنهادات